Start
DORADCA ZAWODOWY - procedura wyłonienia wykonawcy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy DORADCY ZAWODOWEGO
na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i/lub grupowych dla osób niepełnosprawnych
w ramach realizacji projektu systemowego Druga Szansa
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.WYMAGANIA:

1.    Wykształcenie wyższe (preferowane doradztwo zawodowe, socjologia, psychologia, pedagogika).
2.    Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku doradcy zawodowego (wymagana licencja doradcy zawodowego zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
3.    Doświadczenie w tworzeniu Indywidualnych Planów Pracy.
4.    Doświadczenie z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.    Doświadczenie w pracy z rodziną i osobami wykluczonymi społecznie.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Zajęcia indywidualne (20 uczestników x 2 godziny) i/lub grupowe (2 grupy x 10 uczestników x 10 godzin).
1.    Stworzenie Indywidualnego Planu Pracy wraz z opinią o uczestniku projektu, w tym określenie predyspozycji zawodowych.
2.    Udzielanie pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych.
3.    Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia.
4.    Wsparcie uczestników w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.
5.    Wspieranie aktywności społecznej.
6.    Współpraca z pracownikiem socjalnym ds. osób niepełnosprawnych i psychologiem w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji.
7.    Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych opatrzonych logotypami Unii Europejskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Życiorys zawodowy.
2.    Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, szkolenia i kursy.
3.    Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4.    Oświadczenie o niekaralności.
5.    Propozycje programu pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zajęcia z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Druga Szansa” do dnia 6 maja 2011r. do godz.15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbrowskiego 6 lub Biurze Projektu przy ul. 12 Lutego 9.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem telefonu 67 387 43 98.
Oferty niekompletne lub te,  które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałczu
mgr Bożena Terefenko
Zajęcia dla niepełnosprawnych z psychologiem - OFERTA
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
informuje o rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy PSYCHOLOGA na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i/lub grupowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego Druga Szansa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.WYMAGANIA:
1.    Wykształcenie wyższe psychologiczne.
2.    Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat.
3.    Doświadczenie w tworzeniu Indywidualnych Planów Pracy.
4.    Doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje osobiste.
5.    Doświadczenie z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.    Doświadczenie w pracy z rodziną i osobami wykluczonymi społecznie.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Zajęcia indywidualne (20 uczestników x 4 godziny) i/lub grupowe (2 grupy x 10 uczestników x 10 godzin).
1.    Stworzenie Indywidualnego Planu Pracy wraz z opinią o uczestniku projektu.
2.    Przeprowadzanie indywidualnych konsultacji i grupowych porad.
3.    Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.
4.    Wsparcie uczestników w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.
5.    Wspieranie aktywności społecznej.
6.    Współpraca z pracownikiem socjalnym ds. osób niepełnosprawnych i doradcą zawodowym w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji.
7.    Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych opatrzonych logotypami Unii Europejskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Życiorys zawodowy.
2.    Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, szkolenia i kursy.
3.    Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4.    Oświadczenie o niekaralności.
5.    Propozycje programu pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zajęcia z psychologiem dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Druga Szansa” do dnia 6 maja 2011r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbrowskiego 6 lub w Biurze Projektu przy ul. 12 Lutego 9.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem telefonu 67 387 43 98.
Oferty niekompletne lub te,  które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałczu
mgr Bożena Terefenko
Pomoc dla powodzian
W piątek 2 lipca wyruszyły z Wałcza dwa załadowane po brzegi busy z zebranymi w ciągu ostatnich 4 tygodni darami.
Pomoc dotarła do miejscowości Nowy Wiączemin gdzie w maju Wisła przerwała wały przeciwpowodziowe. Na miejsce dostarczono głównie środki czystości, wodę, żywność oraz ubrania.
Należy podkreślić, iż wkład w zebranie tak dużej ilości darów miały szkoły wałeckie, hurtownia VERS oraz indywidualni mieszkańcy naszego powiatu.
Jak wynika z relacji pana Janusza Magnuskiego - pracownika PCPR w Wałczu – mieszkańcy miejscowości byli bardzo wdzięczni za okazaną pomoc. Skutki powodzi są trudne do opisania słowami i przerastają nasze wyobrażenia. Sołtys Nowego Wiączemina podkreślił, że dotąd jest to największa pomoc jaką ta miejscowość uzyskała, jednak potrzeby są znacznie większe ponieważ mieszkańcy zostali praktycznie pozbawieni wszystkiego.
W związku z tym dyrektor PCPR w Wałczu p. Bożena Terefenko podjęła decyzję o przedłużeniu terminu zbierania darów o kolejne dwa tygodnie. Liczymy, że społeczność wałecka po raz kolejny wykaże się zrozumieniem dla ludzkich potrzeb. Dary – przede wszystkim wodę, ubrania, kołdry, środki czystości – można przynosić w godzinach 7.30 – 15.30 do siedziby PCPR, ul. Dąbrowskiego 6.
ZOBACZ MAPĘ
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnia >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 15.00
Od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Zapraszamy na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 tel. 67 345-0536, fax 67 345-0536, e-mail: pcprwalcz@o2.pl ZAPRASZAMY

30 Lipca 2014
Środa
Imieniny obchodzą:
Abdon, Julia,
Julita, Ludmiła,
Maryna, Ubysław
Do końca roku zostało 155 dni.
Aktualnie jest 1 internautów online.

Od 22-09-2008 odwiedziło nas 3966 internautów.
Nowości
Popularne